2018-01-06 Tulare2018-05-19 Oliveira Arena2018-05-19 Oliveira Arena-Poles2018-06-23 CIRCLE N2018-07-28 at Unity Farms2018-08-18 Unity Farms2018-09-22 Oliveira Arena